Nyheter

Västervik, Kristianstad, Helsingborg

Västerviks barnklinik ska nu arbeta med barnanpassade kriterier och granskning. Deras kliniklednning hade igår skypemöte med vårt nätverk tillsammans med ledningen för Kalmars barnklinik. De kommer att söka varsin barnklinik…

Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna. Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland. Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig…