Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Att vara med medlem kostar inte, annat än den egna arbetstiden.  Hur processen går till beskrivs i en rutin (länk) men i korthet är arbetsgången denna:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten görs utifrån kriterierna 4) ni granskar en utsedd liknande verksamhet som också granskar er 5) rapport skrivs och utbyts mellan verksamheterna 6) nätverkets styrgrupp beslutar om godkännande.

Norrköpings barnklinik godkänd !

Varma gratulationer till Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Styrgruppen för nätverket har idag enhälligt beslutat om att godkänna kliniken. Kliniken har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad…