Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Att vara med medlem kostar inte, annat än den egna arbetstiden.  Arbetsgången är:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten görs utifrån kriterierna 4) ni granskar en utsedd liknande verksamhet som också granskar er 5) rapport skrivs och utbyts mellan verksamheterna 6) nätverkets arbetsgrupp beslutar om godkännande

Gävleborg har granskats

Under två hela dag arbetade en stor delegation från barnsjukvården i Sörmland sina kollegor i Gävleborg. Dessförinnan hade en delegation besökt Sörmland. Det är en kollegial granskning. Från Nätverkets arbetsgrupp…

Sörmland – först ut

I mitten av november får barnkliniken i Sörmland besök av Gävleborgs barnklinik. Två hela dagar av lärande och granskning. Ett imponerande program: Presentation av verksamheterna och arbetssätt Diskussion om Sörmlands…