Granskning

Här kan du läsa om modellen som Barnanpassad Vård använder. Den utvecklas hela tiden i nära samarbete med klinikerna som redan granskat varandra, eller håller på med det.

  • Senaste versionen av processen är grafiskt förändrad och har förtydligat stegen.
  • Mall för självskattning används för verksamheten som vill bedöma sig själv.
  • Frågor till medarbetare är nytt och ger förslag på frågor, utifrån kriterierna.
  • Frågor till patienter och föräldrar, är allmänna frågor om upplevelsen av vården.
  • Frågor till chefer kan användas vid granskningen.

Vill du ha word-versioner av dokumenten kontaktar du nätverket info@barnanpassadvard.se

Kom ihåg att läsa och bidra till vår sida för Tips & vägledning

Barnsjukhusen i Lund och Uppsala

Våren 2018 besökte Lunds och Uppsalas barnsjukhus varandra. 
Först hade de självskattat sina verksamheter utifrån kriterierna.
Rapporten om hur de tyckte att de mötte kriterierna skickades till den andre,
och sedan följde kollegial granskning. Det tog en hel dag att granska den andra verksamheten. Mycket lärorikt.

Fotot är från besöket i Lund.