Barnsjukhusen i Lund och Uppsala

Våren 2018 besökte Lunds och Uppsalas barnsjukhus varandra. 
Först hade de självskattat sina verksamheter utifrån kriterierna.
Rapporten om hur de tyckte att de mötte kriterierna skickades till den andre,
och sedan följde kollegial granskning. Det tog en hel dag att granska den andra verksamheten. Mycket lärorikt.

Fotot är från besöket i Lund.

Granskning

Börja med att läsa “rutin granskning” för en överblick av hela processen. En mindre revidering av dokumentet gjordes 4 januari 2021, med förtydliganden om när en verksamhet kan bli medlem i nätverket och hur många som bör delta vid en granskning.

En verksamhet som vill bedöma sig själv kan använda mallen “självskattning”. Kom ihåg att läsa och bidra till vår sida för Tips & vägledning