Vi ska ha workshop på Barnveckan

Barnveckan är den nationella årliga samlingen för läkare och sjuksköterskor inom barnsjukvård.

2018 lanserades nätverket på just barnveckan, och vi är så glada att få komma tillbaka och berätta om hur det gått!

Veckan arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. De är också två av nätverkets samarbetspartners.

Vår workshop blir torsdag 2 april kl 13.15 i Växjö.

Nya kriterier på gång!

Barnanpassad vård utvecklas hela tiden, både till innehåll och arbetssätt.

Grunden i nätverkets arbete är kriterierna. Vi i arbetsgruppen har under hösten reviderat dem. Mycket är kvar som tidigare, men somligt är flyttat och borttaget. Just nu låter vi processledarna från de aktuella granskningarna i Sörmland och Gävleborg tita på förslaget.

Vi tänker publicera nya kriterier, rapport-dokument och ny logga senast under januari.  (Loggan ni ser på bilden är bara ett utkast)

Gävleborg har granskats

Under två hela dag arbetade en stor delegation från barnsjukvården i Sörmland sina kollegor i Gävleborg.
Dessförinnan hade en delegation besökt Sörmland. Det är en kollegial granskning.

Från Nätverkets arbetsgrupp deltog vi båda dagar.

Nu ska processledarna diskutera sina slutrapporter och rekommendationer. De blir först ut att göra en riktig, skarp granskning. Stort varmt tack och grattis till dem!

“Barnrättsdagarna” har bjudit in vårt nätverk!

Vi har blivit erbjudna att hålla workshop på de nationella barnrättsdagarna i Örebro 21-22 april, 2020. Temat för dagarna är: “Varje barns rätt till utveckling och barnkonventionen som lag – vad innebär det för olika samhällssektorer, verksamheter, inom olika yrken? Vilka förändringar behöver göras? Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla nya?”

Vårt förslag till workshop formulerade vi såhär:

“All sjukvård där barn vårdas ska vara barnanpassad. Men vad betyder det? Kriterier togs fram 2017 som täcker barnkompetens, vårdmiljö, delaktighet, inflytande och skydd. Ett nätverk med bred förankring i sjukvården ansvarar för kriterierna och metoderna för godkännande genom kollegial granskning. Barn, ungdomar och föräldrar kommer till tals i granskningen.

Nästan häften av Sveriges barnsjukvård arbetar redan med kriterierna. Även vuxensjukvård där barn vårdas visar nu intresse.”

Sörmland – först ut

I mitten av november får barnkliniken i Sörmland besök av Gävleborgs barnklinik. Två hela dagar av lärande och granskning.

Ett imponerande program:

 • Presentation av verksamheterna och arbetssätt
 • Diskussion om Sörmlands självskattning  
 • Rundvandring
 • Lekterapin
 • Barnrättspiloternas arbete
 • Mobila team och hemsjukvård
 • Samtal med patientrepresentanter
 • Barn- och ungdomsmottagningen Nyköping
 • Verksamhetsutveckling
 • Diskussion med inbjudna ungdomar och medarbetare

Planerade granskningar hösten 2019

Våren 2018 gjorde barnsjukvården i Uppsala och Lund besök hos varandra för att hitta bästa sätten att kollegialt granska. Arbetet med förbättring av kriterier och former för granskning pågår hela tiden. Några av nätverkets nya medlemmar har nu beslutat om datum för kollegiala granskningar.

 • 8 och 11 nov granskar Norrköping och Jönköping varandra
 • 13 och 14 nov besöks Sörmlands barnsjukvård av Gävleborgs barnsjukvård
 • 26 nov besöks Gävles barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård
 • 27 nov besöks Hudiksvalls barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård

Vi blir fler! Barnsektionen anestesi på Akademiska

Sedan 2018 samordnas de som arbetar med Barnoperation (både anestesi och operation),
Barnuppvak samt Barnintensivvårdasavdelningen i en BARNSEKTION på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi är så glada att de nu beslutat arbeta med kriterierna. De ska nu hitta en annan verksamhet som kollegial partner. Om det faller väl ut kommer hela verksamhetsområdet “AnOpIva” att ansluta sig till arbetet.

Västervik, Kristianstad, Helsingborg

Västerviks barnklinik ska nu arbeta med barnanpassade kriterier och granskning.

Deras kliniklednning hade igår skypemöte med vårt nätverk tillsammans med ledningen för Kalmars barnklinik. De kommer att söka varsin barnklinik utanför sin region för att göra det kollegiala lärande så stort som möjligt.

Tidigare i veckan har nätverket informerat patientsäkerhetsgrupen och verksamhetschefer på Kristianstads och Helsingborgs barnkliniker. De är mycket intresserade och kommer att börja med utbildning i barnets rätt till alla medarbetare till hösten. Inbjudan har också kommit till oss från Ystad.

Ett dussin barnkliniker är nu medlemmar eller formellt intresserade. Så mycket positiv energi i detta!

Kalmar vill vara med

Barnsjukvården i Region Kalmar vill vara med i nätverket. Vi är så glada. Vi har hört gott om dem och de har hört gott om nätverket.