Samverkansnämnd barnsjukvård – Örebro/Uppsala

I maj 2018 besökte nätverket ”Specialitetsrådet för Barnsjukvård” för regionen Uppsala-Örebro. Chefer från Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad, Uppsala, Västerås, Örebro lyssnade och ställde frågor.

Barnsjukhusen i Lund och Uppsala

Våren 2018 besökte Lunds och Uppsalas barnsjukhus varandra. 
Först hade de självskattat sina verksamheter utifrån kriterierna.
Rapporten om hur de tyckte att de mötte kriterierna skickades till den andre,
och sedan följde kollegial granskning. Det tog en hel dag att granska den andra verksamheten. Mycket lärorikt.

Fotot är från besöket i Lund.